Amber Gerritsen Visual Productions logoLabBuddy & (interactieve) video


LabBuddy & (interactieve) video

Introductie

In een samenleving waarin steeds meer online is en steeds meer visueel wordt vormgegeven is het belangrijk dat het onderwijs hierop aansluit. Zeker met de toenemende druk die docenten ervaren door de groeiende studentenaantallen is het extra belangrijk om tools in te zetten die daarbij kunnen ondersteunen.
LabBuddy
LabBuddy (www.labbuddy.net) heeft een e-learning tool ontwikkeld waarbij studenten op een gestructureerde en speelse wijze leren hoe ze hun experimenten vorm kunnen geven en op moeten bouwen. De content wordt aangeleverd door de docent die het practicum begeleidt. Veel van deze content is echter tekstueel of bestaat uit meer algemene video’s die bijvoorbeeld van kanalen zoals YouTube afkomstig zijn. Dit maakt het voor studenten soms lastig om de handeling echt voor zich te zien en om zich vervolgens zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de praktijklessen in het lab. Een educatieve video die specifiek op de uit te voeren handeling gericht is zou een enorme meerwaarde zijn. Hier komt mijn expertise in beeld. 
Video & LabBuddy
Het gebruik van video biedt de mogelijkheid om studenten in hun eigen tempo en in hun eigen tijd visueel te ondersteunen om de inhoud te begrijpen. Zo komen de studenten beter voorbereid naar de labdagen en hebben zij ook een beter begrip van waar bepaalde experimenten en protocollen toe dienen. Dit, in combinatie met interactieve momenten in de video, zorgt ervoor dat ze zoveel mogelijk leren, onthouden en betrokken blijven bij de inhoud van het practicum. LabBuddy herkende dit en heeft daarom samen met de Universiteit van Leiden een aanvraag bij SURF ingediend om dit soort educatieve video’s mogelijk te maken. Ik, als videospecialist, heb hierbij als onderdeel van de Universiteit van Leiden de video’s verzorgd van A tot Z. Dit hield niet alleen het eerste contact met de docenten in, maar ook brainstormen over de onderwerpen, scripts opstellen, opnames maken en bewerken en het interactief maken van de video’s. Het resultaat van dit project was dat de docenten en student-assistenten ontlast werden op het gebied van basisvragen; hierdoor ontstond meer tijd om dieper op de inhoud in te kunnen gaan.
Door het gebruik van LabBuddy kan video in de juiste context en op het juiste moment aan de student worden aangeboden. Hierdoor kunnen studenten op een gestructureerde manier en met de juiste ondersteuning zelfstandig een experiment ontwerpen. Dit biedt veel meer context dan losse video’s die verspreid terug te vinden zijn in een LMS of op een willekeurig videoplatform.
Videobibliotheek
De video’s die ontwikkeld zijn in samenwerking met Universiteit Leiden, LabBuddy en SURF zijn online verzameld in een grote videobibliotheek op onze zelfgebouwde site www.labprep.video. Hier zijn de video’s, scripts, vragen en protocollen die we hebben ontwikkeld te vinden onder een Creative Commons licentie. De video’s zijn zo gemaakt, dat ze hopelijk voor iedereen bruikbaar zijn die vergelijkbare experimenten uitvoert. Door middel van het delen van materiaal hopen we op die manier te voorkomen dat er onnodig nieuw materiaal wordt gemaakt en dat er uiteindelijk veel herbruikt kan worden van andere instituten. Deze video’s zijn allemaal makkelijk in te bouwen binnen een LabBuddy omgeving. Het zou mooi zijn hier in de toekomst ontwikkeld materiaal ook aan toe te kunnen voegen.

Interesse?

Neem contact op voor een gratis online of live intake, om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen.

visualproductions@ambergerritsen.nl

+31653977314

Amber Gerritsen
+31653977314
visualproductions@ambergerritsen.nl
KvK 89473523

Keep in touch

All rights reserved ©Amber Gerritsen Visual Productions

nl_NL_formal