Wat is mijn verhaal

Mijn naam is Amber Gerritsen en ik ben een 26-jarige Nederlandse fotograaf en videograaf. Van jongs af aan ben ik geïnspireerd door (audio)visuele media. Ik hou van creëren, een beeld in mijn hoofd tot leven laten komen, zowel in video als fotografie. Ook ben ik enorm leergierig. Al sinds mijn twaalfde ben ik bezig met het leren van nieuwe programma’s waar ik mijn visie mee kan uiten. 

Naast een passie voor het visuele, haal ik veel energie uit connecties met mensen. Ik breng graag tijd met je door, om te weten te komen wie je bent en hoe ik een resultaat kan bereiken waar jij blij van wordt. Ik kan erg enthousiast worden van het schieten van een geweldige foto of video en deel dit enthousiasme graag met jou. 

Video’s bewerken en maken is iets dat ik al tijden doe. Ik heb een droom gehad om te studeren aan de HKU of Nederlandse filmacademie. Echter toen ik begon met de vooropleiding voor audiovisuele media bij de HKU kwam ik tot de ontdekking dat ik iets miste! Ik miste theorie, een basis voor kritisch denken. Iets dat ik wel kon halen uit de studie die ik tegelijkertijd was gestart aan de Universiteit van Utrecht: Media en Cultuur. 

Hier heb ik me verdiept in video, maar koos ik al snel voor de richting “Nieuwe media en digitale cultuur”  met als minors Game Studies en Brains and Bodies. Ik ben hier voor nieuwe media en game studies gegaan, omdat ik denk dat engagement en interactie een groot onderdeel uitmaken en nog uit gaan maken van onze samenleving. Brains en Bodies was een minor gericht op de menselijke cognitie en emoties en gaf me meer begrip over de impact van interactiviteit op het menselijk brein. 

Na mijn studie heb ik vier maanden gereisd, maar ik had nog steeds een passie voor het visuele. Toen ik terug kwam ben ik daarom begonnen als multi-media designer bij een start-up. Hier heb ik mij verdiept in het concept blended learning. Toen er een functie beschikbaar kwam bij de Universiteit Leiden om docenten te begeleiden in het creëren van video’s voor het onderwijs, werd ik daar razend enthousiast van en ben ik hier van start gegaan als video specialist. 

Ik heb daar twee jaar gewerkt in de rol van video-coördinator/specialist en mijn derde en laatste jaar was volledig gewijd aan de rol van videospecialist en producent van een serie interactieve labvideo’s, gemaakt als onderdeel van een gesponsord project door SURF en geleid door Marjo de Graauw. Dit project sloot helemaal aan bij mijn insteek in video, namelijk dat interactie bijdraagt aan engagement en het leren leuker en makkelijker maakt. Ik heb gebrainstormd, didactisch advies gegeven, een videoscript template gemaakt, video’s en audio opgenomen, al het videomateriaal gemonteerd en de video’s interactief gemaakt in H5P.

Het resultaat was een opensource bibliotheek met meer dan twintig video’s, speciaal gemaakt als labo-voorbereiding voor studenten. Het was verbazingwekkend om te zien hoeveel impact deze video’s hadden op de assistentie die nodig was tijdens het labwerk en hoeveel meer basiskennis de studenten hadden om hun experimenten te starten. Ik vond het absoluut geweldig om te brainstormen en te communiceren in een team van experts en vond het heel mooi om de impact van onze video’s te zien.

Dit project zorgde ervoor dat ik de volgende stap wou zetten: beginnen als ondernemer, om dit soort projecten op andere plekken voort te kunnen zetten. 

Ik heb me als kind altijd enorm aangetrokken gevoeld tot fantasie werelden. Ik had zelf een enorme fantasie en speelde altijd spellen gebaseerd op fantasie series, films of boeken die ik had gezien of gelezen. Acteren is ook iets dat me altijd heeft aangetrokken, omdat het de mogelijkheid biedt om even in een andere wereld te stappen. 

Ik ben veel met de camera van mijn vader op stap geweest. Ik maakte foto’s mijn katten, bloemen, landschappen, familiebijeenkomsten, paarden, honden, noem maar op. Daarnaast was ik gefascineerd door Photoshop en maakte heel veel paarden manipulaties. Ja ja, op een paarden forum, want welk 12-jarig meisje is daar nou niet mee bezig. Hier probeerde ik altijd de paarden in een zo magisch mogelijke setting af te beelden. 

Door de aanschaf van mijn systeemcamera voor video, heb ik eigenlijk ook opnieuw mijn passie voor fotografie en foto’s bewerken ontdekt.  Dit keer niet met paarden (hoewel die ook op mijn lijstje staan), maar met mensen! Ik ben echt een mensen-mens die het onwijs leuk vind om anderen te leren kennen en vooral ook om andere mensen blij te kunnen maken!

Omdat ik een perfectionist ben en ik fotografie zo ontzettend leuk vind heb ik honderden uren gestopt in het bekijken van video’s en lezen van boeken  over poseren, licht, compositie etc. Dit heb ik daarnaast in de praktijk gebracht door iedereen in mijn omgeving die ik vinden kon te vragen om met mij op pad te gaan voor een fotoshoot. Vooral mijn vriend moest eraan geloven. 

Gezien het stukje fantasie en magie iets is dat is blijven hangen, ben ik altijd bezig met het magisch maken van mijn foto’s. Dit doe ik door middel van licht. Als ik op pad ben in de stad word ik altijd aangetrokken tot de terrasjes en plekken met mooie lampjes. Er hangt ook menig led snoer in mijn woning. Daarom fotografeer ik graag op plaatsen waar veel natuurlijk licht is of waar ik mijn eigen lichtopstelling kan creëren, zoals in mijn studio. 

Ik heb zelf geworsteld met mijn eigen zelfbeeld en werk hier nog steeds aan. Een goede fotoshoot waarin je jezelf in een ander licht kan zien vind ik daarom een ontzettend mooie bijdrage om te leveren. Ik hoop echt dat mensen naar zichzelf kunnen kijken en denken “Wow, ben ik dat?” Daarnaast is het voor mij belangrijk dat de fotoshoot een geweldige ervaring is en de foto’s een manier om het te herinneren.  Comfort en plezier staan voor mij voorop. 

Niets maakt me gelukkiger dan te zien dat iemand anders blij is met het werk dat ik gemaakt heb. Ik wil dit ook graag voor jou een werkelijkheid kan maken! 

Foto van Amber Gerritsen die camera vasthoudt

Who am I

My name is Amber and I’m a 26 year old photographer and videographer. Since I was young I have been inspired by (audio)visual media. I have taught myself everything there is to know about software like Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro and recently Davinci Resolve. I love creating, making an image in my head come to life, both in video and photography. 

Aside from a passion for the visual, I also thrive on connections with people. I love spending time with people, getting to know who you are and how I can achieve a result which will make you happy. I can get very excited from a perfect picture or video and love to share this excitement with you. 

My passion has always been mixed between moving and static images. Video editing is something I have been doing ever since I was 12.

I studied Media and Culture at the university of Utrecht, to learn more about the effect of media in our society. I did two minors: Game studies and Brains and bodies. Game studies because I think that interaction will be(come) a key element in the media to come and Brains and bodies to learn more about the psychology behind people’s thinking processes.

After my studies I traveled for 4 months after which I started as a multi-media designer at a start-up. Here I learned a lot about blended learning. This knowledge made that I applied for the role of video specialist at the University of Leiden.

I worked here for two years in the role of a video coordinator and my third and last year was completely dedicated as video specialist and producer of a series of interactive lab videos, created as part of a sponsored project by SURF and lead by Marjo de Graauw. I brainstormed, gave didactical advise, created a video script template, recorded video and audio, edited all the video material and made it interactive in H5P.

The result was an opensource libary with more than 20 videos, specifically made for lab-preparation for students. It was amazing to see how much impact these videos had on the assistance required in the labs during the labwork and how much more basic knowledge the students had to start their experiments. I absolutely loved to brainstorm and communicate in a team of experts and found it very rewarding to see the impact of our videos.

Photography in and of itself is not new to me. As a kid I ran around taking pictures using my dad’s camera of my cats, flowers, landscapes, family meetings, horses, dogs, you name it. Aside from taking pictures, I’ve always been obsessed with editing photographs in a magical fashion, using photoshop. 

This recent year I have used however to fully dedicate myself to the art of portrait photography, because I love to connect with people. I got myself a camera and have since watched hundreds of videos, read multiple books and followed courses learning everything I could about posing, light, composition, camera settings etc. I spend hours upon hours researching which lenses would be best suited for my needs. I’ve also made a streamlined action package for myself in photoshop, so I can make the pictures as popping and magical as possible. 

I have always been drawn to light. I think it offers something magical and natural that has such a big impact on your photos, but also in your everyday life. If you’d ask me, my spirit animal would probably be a moth. This is why I’d like to shoot in places where there’s either lots of natural light or where I can create my own lighting set-up, such as in my studio. 

I’m someone who loves fantasy, princesses, dragons, escaping this world and making your own special place. This is what I like to achieve with my photographs, both in the end result, but also during the shoot. I want the photoshoot to be an amazing experience and the photographs a way to remember it. If someone were to describe my photographs, I hope they would use the word “magical”. 

If I can I will use colour to achieve this. I love experimenting with all different kind of colour compositions. Before starting a shoot, I always like to do a little intake of about 30 min, in which we can get to know each other and I can determine what kind of results would be best suited for your needs. 

Nothing makes me happier than seeing someone else be happy with the work I made. I hope I can make this happen for you as well. 

nl_NL_formal